آمادگی صندوق پیشکسوتان برای درمان نصیری
آمادگی صندوق پیشکسوتان برای درمان نصیری
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی برای حمایت از روند درمان محمد نصیری اعلام آمادگی کرد.

به گزارش حاشیه ورزش ، سید مصطفی ابطحی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با حضور در بیمارستان از محمد نصیری دارنده ۱۲مدال جهان والمپیک عیادت کرد.

ابطحی در اینباره گفت: نصیری از بزرگان تاریخ وزنه برداری و ورزش ایران است و امیدوارم پس از عمل جراحی شنبه درصحت وسلامت به آغوش خانواده بازگردد.

وی افزود: صندوق حمایت از قهرمانان در کنار نصیری عزیز بوده و پیگیر درمان این قهرمان بزرگ است. وزارت ورزش و جوانان و حتی کمیته المپیک هم در کنار نصیری عزیز بوده وتا پایان درمان در کنار این اسطوره محجوب ومردمی هستند.