خدمتی و کرم‌زاده از صعود بازماندند
خدمتی و کرم‌زاده از صعود بازماندند
با برگزاری مرحله مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، فاطمه کرم‌زاده و نجمه خدمتی از حضور در فینال بازماندند.

به گزارش نخست نیوز، نجمه خدمتی و فاطمه کرم‌زاده امروز (شنبه) در مرحله مقدماتی رشته تیراندازی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان، به رقابت با حریفان پرداختند.

در این ماده که ٣٧ ورزشکار حضور داشتند خدمتی با ١١۶۵ امتیاز هجدهم

نجمه خدمتی و فاطمه کرم‌زاده امروز (شنبه) در مرحله مقدماتی رشته تیراندازی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان، به رقابت با حریفان پرداختند.

در این ماده که ٣٧ ورزشکار حضور داشتند خدمتی با ١١۶۵ امتیاز هجدهم شد و کرم‌زاده نیز با ثبت امتیاز ١١۶٣ در رده بیست‌ودوم ایستاد. بدین ترتیب این دو تیرانداز کشورمان از راهیابی به مرحله بعد بازماند.

شد و کرم‌زاده نیز با ثبت امتیاز ١١۶٣ در رده بیست‌ودوم ایستاد. بدین ترتیب این دو تیرانداز کشورمان از راهیابی به مرحله بعد بازماند.

  • منبع خبر : ایرنا