زمین واگذار شده به ورزش کارگری پس گرفته شد!
زمین واگذار شده به ورزش کارگری پس گرفته شد!
فرایند واگذاری زمین و احداث این ساحتمان طی مکاتبه ای از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی متوقف شد.

به گزارش حاشیه ورزش ، فرایند احداث ساختمان اداری فدراسیون ورزش کارگری سال گذشته به دستور سلطانی فر وزیر پیشین ورزش و جوانان آغاز شد و کلنگ ساخت آن توسط عبدالحمید احمدی معاون وقت وزیر ورزش در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی به زمین زده شد اما، بدون توجه به تفاهمنامه قبلی بین فدراسیون ورزش کارگری و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، احداث آن متوقف شد.

سال گذشته زمینی جهت احداث ساختمان اداری فدراسیون ورزش کارگری در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی در نظر گرفته شد که قرار بود کار ساخت و احداث این زمین با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود. با وجود این که اقدامات اولیه برای جذب سرمایه گذار صورت گرفته بود و قرارداد احداث این زمین نیز با پیمانکار جهت تکمیل این پروژه تنظیم شده بود، اما شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از واگذاری زمین برای ساخت این مجموعه اداری امتناع کرد.

این در حالی است که پس از تنطیم و ابلاغ صورت جلسه واگذاری زمین اختصاص یافته، نقشه های پروژه تایید و تمام فرایند قانونی برای انجام مناقصه، تعیین سرمایه گذار و حتی قرارداد با پیمانکار برای احداث و تکمیل ساختمان اداری ورزش کارگری بسته شده بود که ظرف 6 ماه پروژه به اتمام برسد اما محقق نشد.