قهرمانی تیم بانوان شهدا در مسابقات چوگان
قهرمانی تیم بانوان شهدا در مسابقات چوگان
بانوان چوگان باز تیم شهدا، قهرمان استان تهران شدند.

به گزارش حاشیه ورزش، مسابقات چوگان بانوان، قهرمانی استان تهران با مشارکت تیم های شهداء و قصرفیروزه برگزار شد. چوگان ‌بازان تهرانی در چهار چوکه به رقابت پرداختند که نهایتا تیم شهداء توانست ۴ به ٣ تیم قصرفیروزه را شکست دهد.

این رقابت‌ها با حضور نازنین احمدی، میتراهمایونفر، سحر یعقوبی، سعیده صادقی و دلارام احمدی از تیم شهداء و عسل حیدری، بهارجاسب، نفیسه باختر، حدیثه سلطانی و مرجان ایزدی از تیم قصرفیروزه در مجموعه چوگان شهداء برگزار شد.

مسابقات چوگان بانوان، قهرمانی استان تهران با سطح هندیکاپ ۲- تا ۴- برگزار شد.