معرفی نفرات برتر طناب زنی خراسان رضوی
معرفی نفرات برتر طناب زنی خراسان رضوی
به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت رقابت‌های طناب زنی دختران و پسران در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

به گزارش حاشیه ورزش
خروشی- رضا رودهی رییس کمیته طناب زنی استان با اعلام این خبر گفت: این مسابقات در 3ماده جاگینگ 30 ثانیه سرعت،دوبل سرعت، 3دقیقه جاگینگ برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.
وی هدف از برگزاری این رقابت‌ها را شناسایی استعدادها و ترکیب تیم منتخب استان برای حضور در رقابت‌های کشوری ذکر کرد.
در رده سنی زیر 16سال آقایان در ماده جاگینگ 30 ثانیه سرعت مهدیار جهانبانی،ابوالفضل دی پناه و متین سراج احمدی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.در ماده 30ثانیه دوبل ابوالفضل دین‌پناه اول شد .مهدیار جهنبانی و متین سراج احمدی به ترتیب دوم و سوم شدند.همچنین در ماده 2دقیقه جاگینگ نفر اول ابوالفضل دین‌پناه ،مهدیار جهانبانی و متین سراج دوم و سوم شدند.در بخش بالای 16 سال آقایان نیز علی رودهی اول شد.علی حیدری و امید رضا شمس به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.در ماده 30 ثانیه دوبل سرعت امید رضا شمس و علی حفیظ به‌صورت مشترک اول شدند و علی رودهی سوم شد.در ماده 3دقیقه جاگینگ سرعت علی حفیظ به مقام اول دست یافت.علی حیدری و علی رودهی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
در ادامه این رقابت‌ها در بخش بانوان زیر 16 سال درماده 30ثانیه جاگینگ سرعت گلنوش سلیمانیان اول شد .المیرا نصرتی و هلنا وحدت پور به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را نیز به دست آوردند.در ماده 3دقیقه جاگینگ سرعت گلنوش سلیمانیان به مقام اول دست‌یافت.هانا وحدت پور و المیرا نصرتی به ترتیب دوم و سوم شدند.همچنین در رده سنی بالای 16 سال در ماده 30 ثانیه جاگینگ سرعت مهدیه محبتی اول شد.سارا عرب صاحبی و فاطمه علیزاده به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.در ماده 30 ثانیه دوبل سرعت مهدیه محبتی به مقام اول دست‌یافت .فاطمه علیزاده و سارا عرب صاحبی به ترتیب دوم و سوم شدند. درپایان این رقابت‌ها در ماده 3دقیقه جاگینگ سرعت مهدیه محبتی مقام اول را کسب کرد .سارا عرب صاحبی و عسل نصرتی به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را نیز به دست آوردند.

  • نویسنده : مجید خروشی