نامگذاری هفته اول خرداد به نام «هفته پیشگیری از غرق شدگی»
نامگذاری هفته اول خرداد به نام «هفته پیشگیری از غرق شدگی»
با پیشنهاد فدراسیون نجات غریق و غواصی و موافقت وزارت ورزش هفته اول خردادماه به عنوان «هفته پیشگیری از غرق شدگی» نامگذاری شده است.

به گزارش حاشیه ورزش به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، نامگذاری هفته اول خردادماه به عنوان «هفته پیشگیری از غرق شدگی» طرح پیشنهادی کمیته پیشگیری از غرق شدگی فدراسیون نجات غریق و غواصی است که توسط این فدراسیون در وزارت ورزش مطرح، پیگیری و به تصویب رسید.

طبق این پیشنهاد مصوب، روزهای اول تا هفتم خردادماه به نام «هفته پیشگیری از غرق شدگی» نامگذاری شده و هر سال برنامه های ویژه ای برای آن اجرا خواهد شد.

این برنامه ها در راستای کاهش آمار مغروقین و با سه هدف اصلی «آموزش همگانی در خصوص خطرات موجود در اماکن آبی مختلف»،«فرهنگ سازی استفاده صحیح و ایمن از اماکن آبی» و همچنین «جلب مشارکت سازمان ها و ارگان های مرتبط» مانند وزارت ورزش، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت نیرو و … اجرا می شود.

ترویج فرهنگ پیشگیری از غرق شدگی، جذب نیروهای انسانی علاقمند و جلب مشارکت ورزشکاران نخبه از اهداف فرعی تعیین شده برای هفته پیش رو است.

نام گذاری هفته اول خردادماه به نام «هفته پیشگیری از غرق شدگی» در حالی توسط فدراسیون نجات غریق و غواصی انجام شده که در ماه آپریل گذشته، سازمان ملل متحد اولین قطعنامه خود در خصوص پیشگیری از غرق شدگی را به تصویب رساند که این خود نشان از اهمیت موضوع و توجه جامعه جهانی به مشکل غرق شدگی دارد.

طبق این قطعنامه، سازمان ملل متحد کشورهای عضو را تشویق می کند تا برنامه های پیشگیری از غرق شدگی را مطابق با توصیه های سازمان بهداشت جهانی توسعه دهند.