رئیس بانوان فدراسیون اسکیت منصوب شد
رئیس بانوان فدراسیون اسکیت منصوب شد
با حکم سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان مریم وفاخواه نایب رییس بانوان فدراسیون اسکیت شد بر اساس این گزارش طبق اعلام روابط عمومی فدراسیون اسکیت، با حکم سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان مریم وفاخواه نایب رییس بانوان فدراسیون اسکیت شد.

حاشیه ورزش : در متن این حکم آمده است:سرکار خانم مریم وفاخواه
با استعانت از خداوند متعال ،به استناد بند(۱۵)ماده (۱۴)اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و در اجرای مصوبات مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ فدراسیون اسکیت به موجب این حکم به عنوان نایب رییس دوم فدراسیون اسکیت منصوب می شوید.
انتظار دارم بر اساس ماده (۲۰)اساسنامه مزبور نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید،توفیق سرکارعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.
گفتنی است این حکم از سوی مجید هنرجو رئیس فدراسیون اهدا شد.